OGŁOSZENIA


HARMONOGRAM NARAD KOORDYNACYJNYCH dokumentacji projektowej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na rok 2021

11‑01‑2021 11:13:02
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR XXVIII/288/20 RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

14‑12‑2020 14:19:20
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WODY POLSKIE - obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania o wydanie pozwoleń wodnoprawnych - w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromołów) - od km 105+836 do km 122+500" realizowanego na terenie gmin Siewierz, Poręba, Zawiercie, Łazy, Ogrodzieniec.

01‑12‑2020 12:10:54
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WODY POLSKIE - ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

17‑11‑2020 08:14:44
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie - nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej, oceniającej oferty na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Zawierciańskim w 2021 roku

29‑10‑2020 15:01:25
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku w Powiecie Zawierciańskimami

29‑10‑2020 14:58:08
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE PRZENIESIENIA PRAW I OBOWIĄZKÓW

18‑08‑2020 13:34:22
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE UDZIELENIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

18‑08‑2020 13:24:45
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO W SPRAWIE UDZIELENIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

18‑08‑2020 13:10:05
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 122 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 13
Informacja wytworzona przez:
Beata Maciążek , w dniu:  08‑12‑2008 14:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Bielawski
email: abielawski@zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  08‑12‑2008 14:43:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑11‑2022 12:52:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie