JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ


Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Starostwa Powiatowego w Zawierciu

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) Starostwo Powiatowe w Zawierciu udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

Jak zacząć?

Korzystanie z usług urzędu w postaci elektronicznej trzeba zacząć od założenia "Skrzynki kontaktowej", dzięki której można wysyłać korespondencję do urzędu na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP).

Wszystkie nasze adresy publikujemy w BIP

Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru:

1. Dyskietka 31/2 cala HD

2. Pamięć przenośna typu PenDrive. Interfejs USB 2.0 zgodna z USB 1.1. Nie wymaga sterowników w Windows XP.

Akceptowane Formaty

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych Starostwo Powiatowe w Zawierciu akceptuje formaty elektroniczne wymienione w załączniku do Rozporządzenia.

Korespondencję do Urzędu za pośrednictwem poczty email można przesyłać na adres: sod@zawiercie.powiat.pl (nie jest to adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej).
 
Korespondencja ta jest automatycznie rejestrowana w Elektronicznym Systemie Obiegu Dokumentów i w związku z tym zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204) prosimy nie przysyłać na ten adres informacji handlowej.
 
"Art. 10. 1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
3. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 9 ust. 3 pkt 1."
Informacja wytworzona przez:
Sylwester Heller
email: sheller@zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  05‑10‑2008 10:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Nitecki
email: tnitecki@zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  05‑10‑2008 10:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑04‑2023 08:48:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie