Obsługa klinetów przez tłumacza języka migowego


Piktogram

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej urzad@zawiercie.powiat.pl, ponadto na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w zakładce Starostwo >Wydziały Starostwa udostępnione są adresy e-mail do wszystkich komórek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu. Tą samą informację można znaleźć w dziale Kontakt > Starostwo
  • Elektronicznej Skrzynki Podawczej - link na stronie głównej
  • fax nr 32 67 219 71,
  • oraz osobiście - Kancelaria Główna i Archiwum, pokój nr 10.

Starostwo Powiatowe w Zawierciu udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępniej dla osób uprawnionych, na ich wniosek i zapewnia pomoc wyznaczonego pracownika w ich wypełnieniu.

Proste sprawy urzędowe załatwiane są bezpośrednio przez pracowników Urzędu, posługujących się językiem migowym. Załatwienie takiej sprawy przez osobę uprawnioną nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.
Językiem migowym posługują się urzędnicy zatrudnieni w następujących komórkach organizacyjnych Urzędu:
Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?
W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ponadto informujemy, że podczas załatwiania spraw w Urzędzie, osoba niesłysząca może korzystać z pomocy dowolnie wybranej przez siebie osoby, która będzie jej towarzyszyć w celu ułatwienia komunikacji.

Wyciąg z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego

ZGŁOSZENIE DOTYCZĄCE BEZPŁATNEJ POMOCY TŁUMACZA JĘZYKA PJM, SJM I SKOGN

18‑12‑2014 14:01:25
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Anna Kowalczyk
email: akowalczyk@zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  25‑09‑2014 08:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Nitecki
email: tnitecki@zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  25‑09‑2014 08:14:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑08‑2016 13:46:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie