Transport


Lista spraw które można załatwić przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą:

TRANSPORT DROGOWY OSÓB/RZECZY

 1. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawdu przewoźnika drogowego osób
 2. Udzielenie zezwolenia na wykonywania zawodu przewoźnika drogowego rzeczy
 3. Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
 4. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 5. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 6. Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
 7. Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy
 8. Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób
 9. Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoxnika drogowego rzeczy
 10. Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
 11. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
 12. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
 13. Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnch przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 14. Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 15. Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy
 16. Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób
 17. Stwierdzenie wygaśniecia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy
 18. Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie regularnych i regulanych specjalnych przewozów osób w krajowym tranporcie drogowym
 19. Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób
 20. Wydanie wtórnika licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy
 21. Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób
 22. Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika rzeczy
 23. Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż  9 osób łącznie z kierowcą

  OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW

 1. Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
 2. Dokonanie zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
 3. Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
 4. Aktualizacja danych dotyczących wpisu ośrodka szkolenia kierowców do rejestru działalności regulowanej
 5. Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań
 6. Dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy
 7. Dokonanie wpisu do ewidencji wykładowców i wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców
 8. Dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów w przypadku, gdy osoba posiadająca upprawnienia wydane przez inny organ zameldowała się na terenie miasta
 9. Wpis ponowny osoby do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora po uprzednim jego wykreśleniu z uwagi na brak aktualnych badań lekarskich i/lub psychologicznych lub braku zaświadczenia  o ukończeniu warsztatów
 10. Przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy
 11. Zmiana legitymacji instruktora nauki jazdy
 12. Wydanie wtórnika legitymacji intruktora nauki jazdy
 13. Przekazanie przez instruktora i/lub wykładowcę zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego
 14. Przedstawienie informacji o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników
 15. Przekazanie informacji o przeprowadzonych kursach

  STACJE KONTROLI POJAZDÓW

 1. Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
 2. Aktualizacja danych dotyczących  wpisu stacji kontroli pojazdów do rejestru działalności regulowanej
 3. Dokonanie zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
 4. Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
 5. Wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów
 6. Wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów w przypadku, gdy osoba posiadająca uprawnienia w innym mieście zameldowała się na terenie miasta
 7. Uzupełnienie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

  ZARZĄDZANIE RUCHEM

 1. Rozpatrywanie projektów stałej/czasowej organizacji ruchu na drogach publicznych powiatowych i gminnych
 2. Wydawanie zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny
 3. Opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych
 4. Opiniowanie projektów stałej/czasowej organizacji ruchu na drogach publicznych powiatowych i gminnych
  Formularze do pobrania:

Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

03‑12‑2018 12:44:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

05‑02‑2019 14:17:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych kategoria II i kategoria III

05‑02‑2019 14:33:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym

05‑02‑2019 14:35:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu konstrukcyjnie powyżej 7 i nie więcej niz 9 osób łacznie z kierowcą

05‑02‑2019 14:38:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

11‑12‑2018 13:22:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wpis do ewidencji instruktorow oraz wydanie legitymacji instruktora

11‑12‑2018 13:37:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 17 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Jasińska , w dniu:  21‑10‑2008 08:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Bielawski
email: abielawski@zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  21‑10‑2008 08:10:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑02‑2019 14:39:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie