OGŁOSZENIA


Obwieszczenie Wojewody Śląskiego - o rozpatrzeniu wniosku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie - Wojewoda Śląski decyzją Nr 36/Z/B-B/19 z 12 grudnia 2019 r. znak: IFXV.7840.15.25.2019 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa telefonicznej kanalizacji kablowej oraz sieci telekomunikacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla linii kolejowej nr 1 w relacji Myszków – Zawiercie”, w ramach zadania pn.: „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie”, odcinek 3 od km 260,400 do km 273,300 (Myszków – Zawiercie)

15‑01‑2020 11:59:37
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR Nr XV/175/19 RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

11‑12‑2019 09:42:20
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku w Powiecie Zawierciańskim

03‑12‑2019 13:50:32
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Na podstawie Zarządzenia Nr 83/19 Starosty Zawierciańskiego z dnia 06.11.2019 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Zawierciu dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania informujemy, że dzień 27.12.2019 r. (piątek) zostanie odpracowany w dniu 16.11.2019 roku (sobota) w godz. 7.00-14.00.

08‑11‑2019 07:08:06
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie - nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej, oceniającej oferty na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Zawierciańskim w 2020 roku

04‑11‑2019 15:07:11
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku w Powiecie Zawierciańskim

04‑11‑2019 15:00:53
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej oceniajacej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wdrażania usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w 2019 i 2020 roku w związku z realizacją projektu pt.: „Aktywna integracja szansą na lepsze życie – program aktywizacji społeczno - zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014-2020

30‑10‑2019 14:54:39
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wdrażania usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w 2019 i 2020 roku w związku z realizacją projektu pt.: „Aktywna integracja szansą na lepsze życie – program aktywizacji społeczno - zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego ”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014-2020

30‑10‑2019 14:43:25
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2018 ROK

03‑06‑2019 11:22:02
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA ZLECONEGO Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ POLEGAJĄCEGO NA PROWADZENIU PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I PUNKTU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W 2019 ROKU

30‑11‑2018 12:57:46
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 122 Numer strony: 3  4  5  6  7  .. 13
Informacja wytworzona przez:
Beata Maciążek , w dniu:  08‑12‑2008 14:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Bielawski
email: abielawski@zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  08‑12‑2008 14:43:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑11‑2022 12:52:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie