OGŁOSZENIA


Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku w Powiecie Zawierciańskim

04‑11‑2019 15:00:53
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej oceniajacej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wdrażania usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w 2019 i 2020 roku w związku z realizacją projektu pt.: „Aktywna integracja szansą na lepsze życie – program aktywizacji społeczno - zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014-2020

30‑10‑2019 14:54:39
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wdrażania usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w 2019 i 2020 roku w związku z realizacją projektu pt.: „Aktywna integracja szansą na lepsze życie – program aktywizacji społeczno - zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego ”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014-2020

30‑10‑2019 14:43:25
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2018 ROK

03‑06‑2019 11:22:02
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA ZLECONEGO Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ POLEGAJĄCEGO NA PROWADZENIU PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I PUNKTU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W 2019 ROKU

30‑11‑2018 12:57:46
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UWAGA - INFORMACJA O SPROSTOWANIU OMYŁKI

23‑11‑2018 10:26:05

Uprzejmie informuję, że w treści Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia trzech punktów w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w 2019 roku na terenie powiatu zawierciańskiego omyłkowo wskazano niewłaściwe rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

W treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz w załącznikach numer 1 i 2 jest:

- Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r. poz. 2057)

Powinno być:

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz.U. z 2016r. Poz. 1300)

Wszystkie oferty i sprawozdania należy składać na wzorach według Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR Nr LVII/479/18 RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO z dnia 18 października 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

09‑11‑2018 14:00:45
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarząd Powiatu Zawierciańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r.

06‑11‑2018 13:46:49

Szczegółowe informacje:

www.zawiercie.powiat.pl  - Współpraca z NGO oraz  BIP – OGŁOSZENIA  lub w Wydziale Organizacyjnym – pok. 208

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR 220/1582/ 18 ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO z dnia 30 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych oceniających oferty na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku

31‑10‑2018 11:45:33
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wszczęściu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego

24‑10‑2018 13:24:10
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 117 Numer strony: 3  4  5  6  7  .. 12
Informacja wytworzona przez:
Beata Maciążek , w dniu:  08‑12‑2008 14:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Bielawski
email: abielawski@zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  08‑12‑2008 14:43:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑05‑2022 11:52:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie