Informacje o terminach i porządku obrad sesji


Zgodnie z harmonogramem pracy Rady Powiatu Zawierciańskiego na 2022 rok, ustalonym Uchwałą Nr XLII/436/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku, działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Laskowska zwołała LI sesję Rady Powiatu Zawierciańskiego na dzień 29 września 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Zawierciu ul. Sienkiewicza 34, sala nr 317 (III piętro).Początek obrad - godz. 12.00

Porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr L/22 z dnia 25 sierpnia 2022 roku.  
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu zawierciańskiego za I półrocze 2022 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o  kształtowaniu się  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026 w I półroczu 2022 roku.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2026. .
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
 10. Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu o pracy między sesjami i otrzymywanej korespondencji.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.

Transmisja online dostępna będzie na stronie internetowej https://powiatzawiercie.sesja.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu i w Biuletynie Informacji Publicznej – zakładka Rada Powiatu.

Informacja wytworzona przez:
Anna Bryła , w dniu:  23‑10‑2008 10:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Bielawski
email: abielawski@zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  23‑10‑2008 10:29:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑09‑2022 10:34:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie