Informacje o terminach i porządku obrad sesji


    Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) w związku z Uchwałą Nr LXVIII/653/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Laskowska zwołała LXXII sesję Rady Powiatu Zawierciańskiego, ostatnią w kadencji 2018 - 2024, na dzień 25 kwietnia 2024 roku o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Zawierciu ul. Sienkiewicza 34, sala nr 317 (III piętro).

Porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.  
 3. Przyjęcie protokołu Nr LXXI/24 z posiedzenia w dniu 25 marca 2024 roku, kontynuowanego w dniu 11 kwietnia 2024 roku.  
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu o pracy między sesjami i otrzymywanej korespondencji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok – UCHWAŁA NR LXXII/698/24
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2029  – UCHWAŁA NR LXXII/699/24
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Zawierciańskiego za 2023 rok – UCHWAŁA NR LXXII/700/24
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia aktywów trwałych w postaci lokalu użytkowego na nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu na okres 3 lat – UCHWAŁA NR LXXII/701/24
 11. Podsumowanie pracy Rady i Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w kadencji 2018 – 2024.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.

Transmisja online dostępna będzie na stronie internetowej https://portal.posiedzenia.pl/POWIATZAWIERCIANSKI oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu i w Biuletynie Informacji Publicznej – zakładka Rada Powiatu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
282KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Anna Bryła , w dniu:  23‑10‑2008 10:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Bielawski
email: abielawski@zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  23‑10‑2008 10:29:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑04‑2024 14:50:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie