Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Beata Molenda 75515
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Tomasz Nitecki 73896
Referat Katastru Gruntów i Budynków Aneta Zabrowarny 73221
Uchwały Zarządu Adam Bielawski 73037
Składy osobowe Komisji Anna Bryła 69261
2008 Adam Bielawski 69213
Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Tomasz Nitecki 68672
Protokół Nr XXXVII / 06 z dnia 12. stycznia 2006 roku. Adam Bielawski 67629
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zawierciu Michał Baran 66603
Regulamin organizacyjny Klaudia Męcik 66521
Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Aleksandra Gajek-Jasińska 63321
KONTROLE Adam Bielawski 62809
Wydział Geodezji Sylwester Heller 61928
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu Michał Baran 61715
Plan pracy Rady Anna Bryła 61398