Prawa osób, których dane dotyczą


W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w sprawach załatwianych w Starostwie Powiatowym w Zawierciu jest Starosta, z siedzibą:

Starostwo Powiatowe w Zawierciu

42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34

tel. centrala: 32 45 07 100, 32 67 107 10 do 12
tel. sekretariat I: 32 45 07 101,  32 67 213 05

fax.: 32 67 219 71
email: sod@zawiercie.powiat.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Aleksandrę Gajek-Jasińską, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

  1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@zawiercie.powiat.pl ,
  2. pisemnie na adres siedziby Administratora.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

Ponadto:

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Realizacja Pani/Pana praw następuje na podstawie wniosku, wzór którego stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Wniosek o realizację prawa osoby, ktorej dane dotyczą

03‑01‑2019 12:55:36
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Gajek-Jasińska , w dniu:  03‑01‑2019 12:52:33
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksandra Gajek-Jasińska , w dniu:  03‑01‑2019 12:52:33
Data ostatniej aktualizacji:
26‑01‑2021 13:34:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie