Prawa osób, których dane dotyczą


Szanowni Państwo,

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwnego dalej w skrócie „RODO”, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Zawierciański reprezentujący Starostwo Powiatowe w Zawierciu z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 34, 42- 400 Zawiercie.

Można się z nami skontaktować:

  • wysyłając email na adres: sod@zawiercie.powiat.pl,
  • dzwoniąc na numer tel. centrala: 32 45 07 100, 32 67 107 10 do 12
    tel. sekretariat: 32 45 07 101,  32 67 213 05,
  • odwiedzając nas lub pisząc na adres naszej siedziby.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

3. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

Ponadto:

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.

Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa  danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Realizacja Państwa praw następuje na podstawie wniosku, wzór którego stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Wniosek o realizację prawa osoby, ktorej dane dotyczą

03‑01‑2019 12:55:36
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Kinga Kwaśniak
email: kkwasniak@zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  03‑01‑2019 12:52:33
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksandra Gajek-Jasińska , w dniu:  03‑01‑2019 12:52:33
Data ostatniej aktualizacji:
28‑02‑2023 12:11:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie