Informacje o środowisku


Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Wykaz Danych o Dokumentach

Obowiązek udostępniania publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w BIP wynika z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081).

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Starosta reprezentujący Zarząd Powiatu Zawierciańskiego z siedzibą w władz w Starostwie Powiatowym w Zawierciu,
42-400 Zawiercie ul. Sienkiewicza 34.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail:  iod@zawiercie.powiat.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Dane osobowe użytkowników będziemy przetwarzać w celu udostępniania informacji
o środowisku i jego ochronie, zgodnie z art. 8 ust. 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.).

4. Odbiorcami danych osobowych użytkowników będą podmioty świadczące usługi informatyczne.

5. Dane osobowe użytkowników będziemy przechowywać przez okres s funkcjonowania systemu wykaz.

6. Użytkownicy posiadają prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
b) do ich sprostowania.

7. Użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Ples , w dniu:  13‑08‑2009 13:25:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Bielawski
email: abielawski@zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  13‑08‑2009 13:25:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑12‑2018 08:57:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie