Lista Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa


 

PRAWO KONSUMENCKIE

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Zakres poradnictwa: Kształtowanie polityki antymonopolowej i polityki ochrony konsumentów oraz opiniowanie projektów pomocy publicznej.

Adres i dane kontaktowe: pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, poniedziałek –piątek 8:15 - 16:15

22 55 60 800, uokik@uokik.gov.pl, www.uokik.gov.pl

porady@dlakonsumentow.pl, infolinia: 22 266 76 76, 801 440 220, poniedziałek –piątek 8:00 - 18:00

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Zakres poradnictwa: Kontrola ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

Adres i dane kontaktowe: ul. Brata Alberta 4, 40-020 Katowice, poniedziałek-piątek 7.30 - 15.30, wtorek dyżur 15.30-18.00

32 35 68 100, sekretariat@katowice.wiih.gov.pl, www.katowice.wiih.gov.pl,

 

Delegatura Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Częstochowie

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa

34 32 470 49, delegatura.czestochowa@katowice.wiih.gov.pl

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Zakres poradnictwa: Zapewnianie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony praw konsumentów. Współdziałanie z organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów i z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Udzielanie obywatelom pomocy prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów także w innych formach.

Adres i dane kontaktowe: ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie, poniedziałek 7.00-16.00, wtorek – środa 7.00-15.00, piątek 7.00-14.00

32 45 071 49, rzecznikkonsumenta@zawiercie.powiat.pl

 

PSYCHOLOGICZNE

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu 

Zakres poradnictwa: Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna dzieciom i młodzieży we współdziałaniu z rodziną oraz innymi placówkami oświatowo – edukacyjnymi, służbą zdrowia i innymi instytucjami samorządowymi.

Adres i dane kontaktowe: ul. Rataja 29a, 42-400 Zawiercie, poniedziałek 9.00 - 17.00, wtorek - czwartek 7.30 - 15.30

32 494 15 00, sekretariatppp2@zss-zawiercie.pl

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Zakres poradnictwa: Pomoc osobom z problemem natury psychicznej.

Adres i dane kontaktowe: ul. Piłsudskiego 80, 42-400 Zawiercie, poniedziałek 7.00-20.00, wtorek 7.00-19.00, środa 7.00-16.00, czwartek 7.00 -20.00, piątek 7.00-14.00

32 67 220 11

 

Punkt konsultacyjny świadczący poradnictwo psychologiczne (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach)

Zakres poradnictwa: Pomoc psychologiczna; mieszkańcy gminy potrzebujący wsparcia psychologicznego.

Adres i dane kontaktowe: ul. Żarecka 59,42-421 Włodowice

34 31 530 49, dyżur psychologa – zapisy indywidualne

 

Świetlica socjoterapeutyczna.  Szkoła Podstawowa w Kroczycach

Zakres poradnictwa: Poradnictwo specjalisty ds. psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej w zakresie udzielania porad pedagogicznych i psychologicznych dla dzieci i rodziców, prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych, udzielania  porad dla osób będących w kryzysie psychologicznym.

Adres i dane kontaktowe: ul. Sienkiewicza 7, 42-425 Kroczyce, godziny przyjmowania: w zależności od potrzeb - dwa razy w miesiącu

34 31 531 89, spkroczyce@gazeta.pl

 

Świetlica socjoterapeutyczna. Szkoła Podstawowa w Pradłach 

Zakres poradnictwa: Poradnictwo specjalisty ds. psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej w zakresie udzielania porad pedagogicznych i psychologicznych dla dzieci i rodziców, prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych, udzielania  porad dla osób będących w kryzysie psychologicznym.

Adres i dane kontaktowe: Pradła, ul. Batalionów Chłopskich 14, 42 - 425 Kroczyce, godziny przyjmowania: w zależności od potrzeb - dwa razy w miesiącu

34 31 521 07 , sppradla@gazeta.pl

 

PEDAGOGICZNE

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu

Zakres poradnictwa: Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna dzieciom i młodzieży we współdziałaniu z rodziną oraz innymi placówkami oświatowo – edukacyjnymi, służbą zdrowia i innymi instytucjami samorządowymi.

Adres i dane kontaktowe: ul. Rataja 29a, 42-400 Zawiercie, poniedziałek 9.00 - 17.00, wtorek - czwartek 7.30 - 15.30

32 494 15 00, sekretariatppp2@zss-zawiercie.pl

 

Świetlica socjoterapeutyczna.  Szkoła Podstawowa w Kroczycach

Zakres poradnictwa: Poradnictwo specjalisty ds. psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej w zakresie udzielania porad pedagogicznych  i psychologicznych dla dzieci i rodziców, prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych, udzielania  porad dla osób będących w kryzysie psychologicznym.

Adres i dane kontaktowe: ul. Sienkiewicza 7, 42-425 Kroczyce, godziny przyjmowania: w zależności od potrzeb - dwa razy w miesiącu

34 31 531 89, spkroczyce@gazeta.pl

 

Świetlica socjoterapeutyczna. Szkoła Podstawowa w Pradłach

Zakres poradnictwa: Poradnictwo specjalisty ds. psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej w zakresie udzielania porad pedagogicznych i psychologicznych dla dzieci i rodziców, prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych, udzielania  porad dla osób będących w kryzysie psychologicznym.

Adres i dane kontaktowe: Pradła, ul. Batalionów Chłopskich 14, 42 - 425 Kroczyce, godziny przyjmowania: w zależności od potrzeb - dwa razy w miesiącu

34 31 521 07, sppradla@gazeta.pl

 

POMOC SPOŁECZNA

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

Zakres poradnictwa: Zadania z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych , przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Nadzór nad działalnością  pieczy zastępczej, jednostek specjalistycznego poradnictwa.

Adres i dane kontaktowe: ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie, godziny bezpośredniej obsługi interesantów: poniedziałek: 9.00 - 16.00, wtorek-czwartek: 7.00 - 15.00, piątek: 7.00 - 14.00

32  67 107 48 do 50, sekretariat@pcpr.zawiercie.powiat.pl, http://www.pcpr.zawiercie.powiat.pl

Prawnik przyjmuje po uprzednim osobistym lub telefonicznym ustaleniu terminu w sekretariacie pokój nr 7, 32 67 107 48. Radca prawny udziela informacji z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Psycholog przyjmuje po uprzednim osobistym lub telefonicznym ustaleniu terminu w sekretariacie pokój nr 7,  32 67 107 48. Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i rodzinne świadczone osobom lub rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w  rozwiazywaniu swoich problemów życiowych. Poradnictwo obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Zakres poradnictwa: Pomoc psychologiczna, w tym psychoterapia kryzysu. Pomoc socjalna. Pomoc prawna. Działania interwencyjne w sytuacji zagrożenia zdrowia i/lub życia. Miejsce tymczasowego schronienia w sytuacji kryzysowej i wsparcie. Problemy, w jakich można uzyskać pomoc: przemoc domowa, nadużycia seksualne, przeżycia traumatyczne, zagrożenie samobójstwem, konflikty rodzinne, problemy wychowawcze, zdarzenia losowe, m.in. wypadki, katastrofy, kryzysy rozwojowe, utraty okołoporodowe, inne sytuacje kryzysowe.

Adres i dane kontaktowe: u. Daszyńskiego 4 420400 Zawiercie, 32 67 107 48, sekretariat@pcpr.zawiercie.powiat.pl, poniedziałek 7.00 - 16.00, wtorek - czwartek 7.00 - 15.00, piątek 7.00 - 14.00,
501 445 242 - całodobowy

Koordynator Powiatowego Wsparcia Psychologicznego na terenie powiatu zawierciańskiego - 501 445 242

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Adres i dane kontaktowe: : ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie, Godziny bezpośredniej obsługi interesantów: poniedziałek: 9.00 - 16.00, wtorek-czwartek: 7.00 - 15.00, piątek: 7.00 - 14.00

32 67 052 55 sekretariat@pcpr.zawiercie.powiat.pl

 

POMOC SPOŁECZNA

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy

Zakres poradnictwa: Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej.

Adres i dane kontaktowe: ul. Senatorska 3, 42-436 Pilica, poniedziałek – piątek 7.00-15.00

32 67 16 126, ops@opspilica.pl, www.opspilica.pl

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach

Zakres poradnictwa: Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie; mieszkańcy gminy.

Adres i dane kontaktowe: ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice, poniedziałek – piątek 7.00-15.00

34 31 530 49, 34 31 561 66, www.gopswlodowice.pl, gops@gopswlodowice.pl

503 769 564 - poniedziałek – piątek 7.30-19.00

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach

Zakres poradnictwa: Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej.

Adres i dane kontaktowe: ul. Pocztowa 14, 42-450 Łazy, poniedziałek – piątek 7.00-15.00

32 67 295 71, pomoc@opslazy.pl, www.opslazy.pl

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie

Zakres poradnictwa: Poradnictwo rodzinne dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z zakresu pomocy społecznej.

Adres i dane kontaktowe: ul. Chopina 1, 42-480 Poręba, poniedziałek 7.00-15.30, wtorek – czwartek 7.00-15.00, piątek 7.00-14.30

32 67 720 33, sekretariat@mopsporeba.pl, www.poreba.naszops.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach

Zakres poradnictwa: Pomoc społeczna dla osób będących w trudnych sytuacjach życiowych oraz materialnych.

Adres i dane kontaktowe: ul. Kościuszki 29, 42-425 Kroczyce, poniedziałek – piątek 7.30-15.30

34 333 74 33, gops@kroczyce.pl, www.gopskroczyce.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Irządzach

Zakres poradnictwa: Poradnictwo rodzinne,  poradnictwo z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Adres i dane kontaktowe: Irządze 127a, 42-446 Irządze, poniedziałek – piątek 7.30-15.30

34 35 431 92, gops@irzadze.pl, www.gops.irządze.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu

Zakres poradnictwa: Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej.

Adres i dane kontaktowe: ul. Plac Wolności 42, 42-440 Ogrodzieniec, poniedziałek  8.00-16.00, wtorek – piątek  7.30-15.30

32 67 335 26, 32 67 003 64, 32 67 09 735, ops@ogrodzieniec.pl, www.ops-ogrodzieniec.pl

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

Zakres poradnictwa: Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej.

Adres i dane kontaktowe: ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie, poniedziałek 8.00–16.00, wtorek – piątek 7.00-15.00

32 67 221 34, 32 67 277 01, mops@mopszawiercie.pl, www.mopszawiercie.pl

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Szczekocinach

Zakres poradnictwa: Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej.

Adres i dane kontaktowe: ul. Przemysłowa 2, 42-445 Szczekociny, poniedziałek-środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00

34 35 570 13, www.szczekociny.naszops.pl, ops@szczekociny.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu

Zakres poradnictwa: Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej.

Adres i dane kontaktowe: ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec, poniedziałek – piątek 7.00-15.00

32 64 493 20, biuro@ops.zarnowiec.pl, www.ops.zarnowiec.pl

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

 

Punkt konsultacyjny świadczący poradnictwo na rzecz osób uzależnionych od alkoholu w Pilicy

Zakres poradnictwa: Poradnictwo w zakresie  choroby alkoholowej, możliwościach  leczenia osób uzależnionych oraz pomoc prawna i doradcza dla rodzin.

Adres i dane kontaktowe: ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica, porady prawne: pierwszy czwartek miesiąca 14.30-16.30

 

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Pilicy

Adres i dane kontaktowe: ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica,  porady i konsultacje psychologiczne: pierwszy czwartek miesiąca 14.30-16.30

 

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych we Włodowicach

Zakres poradnictwa: Poradnictwo w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych; mieszkańcy gminy – osoby zagrożone uzależnieniem, uzależnione oraz członkowie ich rodzin.

Adres i dane kontaktowe: ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice, poniedziałek – piątek 7.00-15.00

34 31 530 01 wew. 110, urzad@wlodowice.pl

 

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Łazach

Zakres poradnictwa: Poradnictwo w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych.

Adres i dane kontaktowe: ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy

32 67 294 22

 

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Porębie

Zakres poradnictwa: Poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Adres i dane kontaktowe: ul. Chopina 1, 42-480 Poręba

32 67 720 33, mopsporeba@poczta.fm

 

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Irządzach

Zakres poradnictwa: Poradnictwo psychologiczne, konsultacje z mediatorem, poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych używek niedozwolonych.

Adres i dane kontaktowe: Irządze 124, 42-426 Irządze, poniedziałek – piątek 7.30-15.00

34 35 430 09

 

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Kroczycach

Zakres poradnictwa: Poradnictwo psychologiczne, konsultacje z mediatorem, poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych używek niedozwolonych.

Adres i dane kontaktowe: ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce, poniedziałek – piątek 7.30-15.30

34 315 21 50, 34 315 21 51 , 34 315 21 52 , 34 315 21 53 , 34 315 21 54

 

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Żarnowcu

Zakres poradnictwa: Poradnictwo w sprawach rozwiazywania problemów alkoholowych i innych uzależnień. Udzielanie porad osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom.

Adres i dane kontaktowe: ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec, poniedziałek – piątek 7.00-15.00

32 64 491 88, 32 64 493 04

 

Punkt Konsultacyjny ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Ogrodzieńcu

Zakres poradnictwa: Dyżur terapeuty odwykowego w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin - udzielanie porad osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom.

Adres i dane kontaktowe:  pl. Wolności 42, 42-440 Ogrodzieniec, dyżur terapeuty: drugi wtorek miesiąca 14.00-16.00

32 67 09 736

 

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Porębie

Zakres poradnictwa: Poradnictwo w zakresie rozwiazywania problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, leczeniem choroby alkoholowej.

Adres i dane kontaktowe: ul. Chopina 1, 42-480 Poręba, sobota 11.30-14.30

32 67 720 33, mopsporeba@poczta.fm

 

Poradnia Leczenia Uzależnień Alkoholowych i Współuzależnień w Zawierciu

Zakres poradnictwa: Poradnictwo w sprawach rozwiazywania problemów alkoholowych i współuzależnień.

Adres i dane kontaktowe: ul. Piłsudskiego 80, 42-400 Zawiercie, poniedziałek 12.25-20.00, wtorek 7.00-14.35, środa 12.25-20.00, czwartek 7.00-14.35, piątek 7.00-14.35

32 67 220 11

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

"NIEBIESKA LINIA" Instytut Psychologii Zdrowia

Zakres poradnictwa: Pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Adres i dane kontaktowe: ul. Widok 24 (II piętro), 02-326 Warszawa, poniedziałek – piątek 8.00-20.00, sobota: 9.00-14.00

www.niebieskalinia.pl, sekretariat@niebieskalinia.pl, 22 824 25 01

Infolinia: 800 12 00 02

Poradnia telefoniczna: 22 66 87 000, 116 125

Poradnia mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Prawne oraz psychologiczne konsultacje odbywają się w siedzibie Poradni. Zapisy na konsultacje prowadzi sekretariat pod numerem telefonu 22 824 2501

 

Zespół interdyscyplinarny do spraw przemocy w Kroczycach

Zakres poradnictwa: Pomoc psychologiczna, wsparcie, informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej.

Adres i dane kontaktowe: ul. Kościuszki 29, 42-425 Kroczyce, poniedziałek – piątek 7.30-15.30

34 333 74 33

 

Zespół Interdyscyplinarny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Porębie

Zakres poradnictwa: Poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem przemocy domowej.

Adres i dane kontaktowe: ul. Chopina 1, 42-480 Poręba, wcześniejszy kontakt telefoniczny

32 67 720 33, mopsporeba@poczta.fm

 

Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Żarnowcu

Zakres poradnictwa: Poradnictwo w sprawach przeciwdziałania  przemocy w rodzinie.

Adres i dane kontaktowe: ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec, poniedziałek – piątek 7.00-15.00

 

Zespół Interdyscyplinarny we Włodowicach

Zakres poradnictwa: Wsparcie rodzin, informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej; mieszkańcy gminy – osoby doznające przemocy, osoby stosujące przemoc.

Adres i dane kontaktowe: ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice, poniedziałek – piątek 7.00-15.00

34 315 30 49, 34 315 61 60, gops@gopswlodowice.pl, www.gopswlodowice.pl

 

Fundacja Centrum Praw Kobiet

Zakres poradnictwa: Działalność na rzecz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy (w tym przemocy domowej i seksualnej w miejscu pracy) i dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym między innymi poprzez udzielanie pomocy prawnej, pomoc psychologiczna, pomoc socjalną, aktywizację zawodową, asysty, bezpieczne schronienie, dyżur policjanta. Pomoc kobietom doznającym przemocy oraz świadkom przemocy.

Adres i dane kontaktowe: ul. Wilcza 60/19, 00-679 Warszawa, poniedziałek - piątek 9.00-17.00, sekretariat@cpk.org.pl , www.cpk.org.pl

całodobowy telegon interwencyjny: 800 107 777 (po połączeniu wyprać 1, potem 3)

asysty@cpk.org.pl  (sprawy sądowe)

anna.thieme@cpk.org.pl (zapisy na warsztaty oraz szkolenia)

porady.prawne@cpk.org.pl  (porady prawne)

porady.psychologiczne@cpk.org.pl  (porady psychologiczne)

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA

 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Zakres poradnictwa: Monitorowanie bezpieczeństwa. Świadek zagrożenia kryzysowego. Osoba poszukująca informacji na temat zarządzania kryzysowego.

Adres i dane kontaktowe: Al. Ujazdowskie 5, 00-583 Warszawa, całodobowo

47 721 68 58, całodobowy: 785 700 177, poczta@rcb.gov.pl, dyzurny@rcb.gov.pl

 

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Zakres poradnictwa: Dla bezrobotnych i poszukujących pracy, dla pracodawców i przedsiębiorców.

Adres i dane kontaktowe: ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, poniedziałek-piątek 7.30-15.30

32 757 33 60, 32 757 33 01, wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl, https://wupkatowice.praca.gov.pl

Infolinia urzędu - Zielona linia: 19524, poniedziałek-piątek 8.00-18.00

 

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu

Zakres poradnictwa: Poradnictwo dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, pośrednictwo zawodowe, świadczenia pieniężne.

Adres i dane kontaktowe: ul. Parkowa 2, 42-400 Zawiercie, Godziny przyjęć i interesantów: poniedziałek 7.00 - 15.30, wtorek-czwartek 7.00 - 14.30, piątek 7.00 - 13.30

32 672 11 79 , 32 672 43 96, kazw@praca.gov.pl, https://zawiercie.praca.gov.pl

 

Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia 

Zakres poradnictwa: Informacje o usługach urzędów pracy, z których mogą korzystać: zarejestrowani, poszukujący pracy, pracodawcy.

Dane kontaktowe: 19 524, poniedziałek-piątek 8.00-18.00

www.zielonalinia.gov.pl, kontakt@zielonalinia.gov.pl

 

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

 

Informacje dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Zakres poradnictwa: Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich bliskich.

Dane kontaktowe: info@numersos.pl, https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/, funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl

Linia pomocy pokrzywdzonym - 222 309 900

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Dane kontaktowe: 800 12 12 12

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Zawierciu (Okregowy Ośrodek w Częstochowie)

Zakres poradnictwa: Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw i osób ich najbliższych.

Adres i dane kontaktowe: ul. Piłsudskiego 80, 42-400 Zawiercie (budynek Przychodni Rejonowo –Specjalistycznej), środa 9.00-14.00, czwartek 9.00-14.00

577 876 600, 797 250 095

 

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Częstochowie

Zakres poradnictwa: Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw i osób ich najbliższych.

Adres i dane kontaktowe: al. Pokoju 12, Częstochowa, poniedziałek 13.00 - 20.00, wtorek - piątek 8.00 - 15.00, sobota 9.00 - 14.00

730 876 600

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Myszkowie (Okręgowy Ośrodek w Częstochowie)

Zakres poradnictwa: Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw i osób ich najbliższych.

Adres i dane kontaktowe: ul. Kazimierza Pułaskiego 7, Myszków, wtorek 9.00 - 14.00, czwartek 9.00 - 14.00

578 876 600, 797 250 095

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sosnowcu (Okręgowy Ośrodek w Katowicach)

Zakres poradnictwa: Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw i osób ich najbliższych.

Adres i dane kontaktowe: ul. Kościelna 16, Sosnowiec, środa 15.00-20.00, sobota 9.00-13.00

781 386 781

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Będzinie (Okręgowy Ośrodek w Katowicach)

Zakres poradnictwa: Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw i osób ich najbliższych.

Adres i dane kontaktowe: ul. Sączewskiego 27/7, Będzin, środa 15.00-20.00, sobota 8.00-13.00

603 693 978

 

PRAWA PACJENTA

 

Narodowy Fundusz Zdrowia

Zakres poradnictwa: Finansowanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez świadczeniodawców posiadających tzw. kontrakty na wykonywanie usług zdrowotnych na rzecz osób ubezpieczonych w funduszu. Osoby objęte ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym.

Adres i dane kontaktowe: ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa, poniedziałek – piątek 8.00-16.00

22 572 60 00, KancelariaElektroniczna[at]nfz.gov.pl , www.nfz.gov.pl

800 190 590 – całodobowo

 

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach

Zakres poradnictwa: Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego: prawa pacjenta, leczenie w kraju i poza granicami, kolejki do świadczeń.

Adres i dane kontaktowe: ul. Kossutha 13, , 40-844 Katowice, poniedziałek – piątek 8.00-16.00

32 735 15 00, www.nfz-katowice.pl, kancelaria@nfz-katowice.pl

 

Punkt Obsługi Klientów Śląskiego OW NFZ w Zawierciu

Zakres poradnictwa: Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ). Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Zaopatrzenie w środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne. Weryfikacja ubezpieczenia.

Adres i dane kontaktowe: ul. Towarowa 22, 42-400 Zawiercie, poniedziałek – piątek 8.00-16.00

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Zakres poradnictwa: Działania na rzecz ochrony praw pacjentów, zapewniających trwały wzrost stopnia przestrzegania praw pacjentów w Polsce.

Adres i dane kontaktowe: ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa, poniedziałek 9.00-18.00, wtorek – piątek 9.00-15.00

22 506 50 64, całodobowo: 800 190 590, kancelaria@rpp.gov.pl, www.rpp.gov.pl

 

Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego - województwo śląskie

Zakres poradnictwa: Pomoc w ochronie praw pacjenta z zaburzeniami psychicznymi.

Dane kontaktowe: 698 627 638, 664 089 556, 664 089 561

 

Pełnomocnik rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Zakres poradnictwa: Ochrona praw osób niepełnosprawnych. Porady dla osób niepełnosprawnych, ich rodziny oraz organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Adres i dane kontaktowe: ul. Żurawia 4 A, 00- 503 Warszawa, 538 117 590

KORESPONDENCJA -  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

www.niepelnosprawni.gov.pl, sekretariat.bon@mrips.gov.pl

 

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Zawierciu

Zakres poradnictwa: Realizacja zadań z zakresu Ubezpieczeń społecznych -  świadczeń gwarantowanych przez państwo związane z osiągnięciem odpowiedniego wieku (emerytalnego), niezdolnością do pracy, chorobą lub macierzyństwem a także z wypadkami przy pracy.

Adres i dane kontaktowe: ul. Blanowska 2, 42-400 Zawiercie, poniedziałek 8.00-17.00, wtorek - piątek 8.00-15.00

22 560 16 00

 

Centrum Obsługi Telefonicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Dane kontaktowe: 22 560 16 00, poniedziałek-piątek 07.00 – 18.00

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-cot@zus.pl

 

PRAWO PODATKOWE

 

Krajowa Informacja Skarbowa

Zakres poradnictwa: Administracja podatkowa to organy i instytucje zajmujące się rejestracją podatników, wymiarem, kontrolą i poborem, a także egzekucją zobowiązań podatkowych, prowadzeniem dochodzeń w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Dane kontaktowe:

Infolinia: 801 055 055, 22 330 0330 - poniedziałek-piątek 8.00-18.00

www.kip.gov.pl

 

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Adres i dane kontaktowe: ul. Damrota 25, 40-022 Katowice, poniedziałek-piątek 7.00-15.00

32 207 60 00, kancelaria.ias.katowice@mf.gov.pl, www.slaskie.kas.gov.pl

 

Urząd Skarbowy w Zawierciu

Adres i dane kontaktowe: ul. Leśna 8, 42-400 Zawiercie, poniedziałek 7:30-18:00, wtorek - piątek 7:30 -14:30

32 672 27 05, 32 744 93 15, sekretariat.us.zawiercie@mf.gov.pl, http://www.slaskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-zawierciu

 

PRAWO FINANSOWE

 

Rzecznik Finansowy

Zakres poradnictwa: Wspieranie klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego, poprzez min. poradnictwo, interwencje,  postępowania polubowne, wsparcie w trakcie postępowania sądowego.

Adres i dane kontaktowe: ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa,

22 33 373 26, 22 33 373 27, www.rf.gov.pl, biuro@rf.gov.pl, porady@rf.gov.pl

22 33 373 25 – ws. podmiotów rynku bankowego kapitałowego: poniedziałek - piątek: 8.00-16.00

22 33 373 28 - ws. rynku ubezpieczeniowo-emerytalnego: poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

 

PRAWO PRACY

 

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy

Zakres poradnictwa: Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia.

Adres i dane kontaktowe: ul. Barska 28/30 , 02-315 Warszawa, poniedziałek-piątek 8.00-16.00

22 391 82 15, kancelaria@gip.pip.gov.pl, www.pip.gov.pl

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Zakres poradnictwa: Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia.

Adres i dane kontaktowe: ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, poniedziałek – piątek 07.30-15:30

32 757 33 60,  wup@wup.katowice.pl

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

Adres i dane kontaktowe: ul. Owocowa 6-6a, 40 -158 Katowice, poniedziałek – piątek 07.30-15:30

32 604 12 08, kancelaria@katowice.pip.gov.pl,

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach Oddział w Zawierciu

Adres i dane kontaktowe: ul. 11 Listopada 2, 42-400 Zawiercie

32 670 83 94, zawiercie@katowice.pip.gov.pl

 

PORADY PRAWNE

 

Urząd Gminy w Irządzach

Zakres poradnictwa: Konsultacje z radcą prawnym.

Adres i dane kontaktowe: 42-446 Irządze 124, czwartek 9.00 – 12.00

34 354 30 09

 

Zespół Interdyscyplinarny w Irządzach

Zakres poradnictwa: Zapobieganie przemocy w rodzinie.

Adres i dane kontaktowe: 42-446 Irządze 127a, poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

34 354 31 92, gops@irzadze.pl, www.gops.irzadze.pl

 

 INNE PORADNICTWO

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Zakres poradnictwa: Interwencje u władz w pojedynczych sprawach. Pomoc w sądzie. Interwencje w sprawie zmiany przepisów. Interwencja w Trybunale Konstytucyjnym. Interwencja w sprawie więźniów. Przedstawianie spraw obywateli w mediach. Zapobieganie torturom i okrucieństwu wobec, pozbawionych wolności.

Adres i dane kontaktowe: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, przyjęcia interesantów: poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek 9.00 – 15.00

22 551 77 91, www.bip.brpo.gov.pl

800 676 676 - poniedziałki 10.00 - 18.00, wtorek - piątek 8.00 - 16.00

 

Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach

Adres i dane kontaktowe: ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, przyjęcia interesantów: środa 10.00-16.00, wtorek 9.00–15.00, piątek 9.00 – 15.00

22 20 98 555, https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/kontakt-katowice

 

Rzecznik Praw Dziecka

Zakres poradnictwa: Działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości (art. 3 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka). Wypełnienie tych zadań wymaga ochrony dziecka przed wszelkimi przejawami przemocy, okrucieństwa, wyzysku, a także przed demoralizacją, zaniedbaniem i innymi formami niewłaściwego traktowania.

Adres i dane kontaktowe: ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa, poniedziałek – piątek 8.15-16.15

22 583 66 00 , rpd@brpd.gov.pl, brpd.gov.pl

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12 - całodobowy 7 dni w tygodniu

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Zakres poradnictwa: Monitorowanie i egzekwowanie stosowania przepisów RODO. Upowszechnianie wiedzy o przepisach rozporządzenia wśród społeczeństwa. Upowszechnianie wiedzy o obowiązkach wśród administratorów danych czy podmiotów przetwarzających. Rozpatrywanie skarg dotyczących przetwarzania. Prowadzenie postępowań i nakładanie kar. Zatwierdzanie kodeksów postępowania czy prowadzenie certyfikacji.

Adres i dane kontaktowe: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, poniedziałek – piątek 8.00-16.00

22 531 03 00, www.uodo.gov.pl, kancelaria@uodo.gov.pl

606 950 000 - dni robocze 10.00-14.00

 

Komisja Nadzoru Finansowego

Zakres poradnictwa: Z infolinii skorzystać może każda osoba, która chciałaby zasięgnąć informacji z zakresu ubezpieczeń, rynku kapitałowego, czy emerytalnego, instytucji płatniczych, biur usług płatniczych, sektora bankowego, lub kas spółdzielczych oraz instytucji pieniądza elektronicznego.

Adres i dane kontaktowe: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, poniedziałek - piatek 8.15-16.00, knf@knf.gov.pl, www.knf.gov.pl

Infolinia Komisji Nadzoru Finansowego - 22 262 58 00

PUNKTY   NIEODPŁATNEJ   POMOCY   PRAWNEJ LUB NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO  NA   TERENIE   POWIATU   ZAWIERCIAŃSKIEGO

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • nieodpłatną mediację
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzajace do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujacych jej uprawnieniach lub spoczywajacych na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiazywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporzadzenie  wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu praw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego moze wchodzić również nieodpłatna mediacja.

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Zawierciu

Adres i dane kontaktowe: ul. Niedziałkowskiego 22, 42-400 Zawiercie, poniedziałek-piątek 15.00-19.00

Umawianie wizyt -centralny numer w powiecie: 32 450 71 22 czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Zawierciu

 

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Żarnowcu

Adres i dane kontaktowe: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Rynek 9, 42-439 Żarnowiec, poniedziałek 16.00-20.00 wtorek-piątek 12.00-16.00

nieodpłatna mediacja

Umawianie wizyt -centralny numer w powiecie: 32 450 71 22 czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Zawierciu

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej we Włodowicach

Adres i dane kontaktowe: Urząd Miasta i Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice, poniedziałek-piątek 11.00-15.00

nieodpłatna mediacja

Umawianie wizyt -centralny numer w powiecie: 32 450 71 22 czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Zawierciu

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Szczekocinach

Adres i dane kontaktowe: Urząd Miasta i Gminy Szczekociny , ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny, poniedziałek, środa , czwartek, piątek  14.00 – 18.00, wtorek 13.00-17.00

nieodpłatna mediacja

Umawianie wizyt -centralny numer w powiecie: 32 450 71 22 czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Zawierciu

 

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Pilicy

Adres i dane kontaktowe: Urząd Miasta i Gminy Pilica, ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica, poniedziałek-piątek 7.30-11.30

nieodpłatna mediacja

Umawianie wizyt -centralny numer w powiecie: 32 450 71 22 czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Zawierciu

Lista Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa

12‑01‑2024 11:34:44
Dokumenty:
Plik docx LIsta Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa.docx
12‑04‑2024 12:02:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
75KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf LIsta Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa_1230831.pdf
12‑04‑2024 12:02:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
819KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Dorota Malec , w dniu:  24‑07‑2023 11:32:13
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dorota Malec
email: dmalec@zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  24‑07‑2023 11:32:13
Data ostatniej aktualizacji:
12‑04‑2024 12:39:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie