Jednostki Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego


LISTA     JEDNOSTEK     NIEODPŁATNEGO     PORADNICTWA

 

JEDNOSTKA

ADRES

TELEFON

strona internetowa

adres poczty elektronicznej

GODZINY PRZYJMOWANIA

ZAKRES PORADNICTWA/ KRYTERIUM DOSTĘPU

PRAWO KONSUMENCKIE

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

 

22 55 60 800

uokik@uokik.gov.pl

www.uokik.gov.pl

 

porady@dlakonsumentow.pl

infolinia: 22 290 89 16
801 440 220

 

 

 

 

 

 

poniedziałek –piątek 8:00 - 18:00

 

Kształtowanie polityki antymonopolowej
i polityki ochrony konsumentów oraz opiniowanie projektów pomocy publicznej.

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

 

 

ul. Brata Alberta 4
40-951 Katowice

 

32 35 68 100

 

sekretariat@katowice.wiih.gov.pl

www.katowice.wiih.gov.pl
Infolinia Konsumencka - 
801 440 220

 

poniedziałek-piątek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30-17.00

 

 

poniedziałek-piątek 7.30 - 15.30

 

Kontrola ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

ul. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie

 

32 45 071 49

rzecznikkonsumenta@zawiercie.
powiat.pl

 

poniedziałek 7.00-16.00
wtorek – środa 7.00-15.00
piątek 7.00-14.00

 • zapewnianie konsumentom bezpłatnego poradnictwa
   i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony praw konsumentów,
 • współdziałanie z organizacjami,
  do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów
  i z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów,
 • udzielanie obywatelom pomocy prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów także w innych formach.

PSYCHOLOGICZNE

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 przy Zespole Szkół Specjalnych w Zawierciu

 

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

ul. Rataja 29a

42-400 Zawiercie

 

32 494 15 00

 

sekretariatppp@zss-zawiercie.pl

 

poniedziałek 9.00 - 17.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30

 

 

Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna dzieciom i młodzieży we współdziałaniu
z rodziną oraz innymi placówkami oświatowo – edukacyjnymi, służbą zdrowia i innymi instytucjami samorządowymi.

 

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

 

 

ul. Piłsudskiego 80

42-400 Zawiercie

 

32 67 220 11 wew.121

32 67 220 12 wew.121

32 67 220 13 wew.121

32 67 134 47

 

 

poniedziałek 7.00-20.00
wtorek 7.00-18.00

środa 7.00-18.30

czwartek 7.00 -17.30
piątek 7.00-13.15

 

Pomoc osobom z problemem natury psychicznej.

 

Punkt konsultacyjny świadczący poradnictwo psychologiczne. (Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach)

 

 

ul. Żarecka 59

42-421 Włodowice

 

34 31 530 49

 

Dyżur psychologa – zapisy indywidualne

 

Pomoc psychologiczna; mieszkańcy gminy potrzebujący wsparcia psychologicznego.

 

Świetlica socjoterapeutyczna. 
Szkoła Podstawowa
w Kroczycach

 

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

 

ul. Sienkiewicza 7

42-425 Kroczyce

 

34 31 531 89

spkroczyce@gazeta.pl

 

w zależności od potrzeb - dwa razy
w miesiącu.

 

 

Poradnictwo specjalisty ds. psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej w zakresie udzielania porad pedagogicznych
i psychologicznych dla dzieci i rodziców, prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych, udzielania  porad dla osób będących w kryzysie psychologicznym.

 

 

Świetlica socjoterapeutyczna. Szkoła Podstawowa
w Pradłach

 

Alternatywny tekst z opisem obrazu.


Pradła, ul. Batalionów Chłopskich 14
42 - 425 Kroczyce

 

 

34 31 521 07

sppradla@gazeta.pl 

 

 

w zależności od potrzeb - dwa razy
w miesiącu.

 

 

Poradnictwo specjalisty ds. psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej w zakresie udzielania porad pedagogicznych
i psychologicznych dla dzieci i rodziców, prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych, udzielania  porad dla osób będących w kryzysie psychologicznym.

 

PEDAGOGICZNE

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu

 

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

ul. Rataja 29a

42-400 Zawiercie

 

32 494 15 00

sekretariatppp@zss-zawiercie.pl

 

poniedziałek - 9.00 - 17.00

czwartek - piatek: 7.30 - 15.30
 

 

 

Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna dzieciom i młodzieży we współdziałaniu
z rodziną oraz innymi placówkami oświatowo – edukacyjnymi, służbą zdrowia i innymi instytucjami samorządowymi.

 

 

Świetlica socjoterapeutyczna.  Szkoła Podstawowa
w Kroczycach

 

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

ul. Sienkiewicza 7

42-425 Kroczyce

 

34 31 531 89

 

spkroczyce@gazeta.pl

 

w zależności od potrzeb - dwa razy
w miesiącu.

 

 

Poradnictwo specjalisty ds. psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej w zakresie udzielania porad pedagogicznych
i psychologicznych dla dzieci i rodziców, prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych, udzielania  porad dla osób będących w kryzysie psychologicznym.

 

 

Świetlica socjoterapeutyczna. Szkoła Podstawowa
w Pradłach

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 


Pradła, ul. Batalionów Chłopskich 14
42 - 425 Kroczyce

 

 

34 31 521 07

sppradla@gazeta.pl 

 

 

w zależności od potrzeb - dwa razy
w miesiącu.

 

 

Poradnictwo specjalisty ds. psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej w zakresie udzielania porad pedagogicznych
i psychologicznych dla dzieci i rodziców, prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych, udzielania  porad dla osób będących w kryzysie psychologicznym.

 

POMOC SPOŁECZNA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

 

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Daszyńskiego 4
42-400 Zawiercie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32  67 107 48 do 50

sekretariat@pcpr.zawiercie.powiat.pl
http://www.pcpr.zawiercie.
powiat.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

całodobowy -
603 672 399

 

 

 

 

 

 

 

W sytuacji kryzysowej (interwencyjnej) całodobowy
nr telefonu jest udostępniony
dla służb m.in. policji i ośrodków pomocy społecznej: 512 841 404

 

 

 

 

 

 

 

 

32 67 052 55

poniedziałek: 7.00 - 16.00
wtorek-czwartek: 7.00 - 15.00
piątek: 7.00 - 14.00

 

Radca prawny przyjmuje:
wtorek 15.00  17.00,
udziela informacji z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty tel. 32  67 107 48

 

Pomoc psychologiczna:
poniedziałek 15.30 - 18.30
środa 16.00 - 19.00
oraz co drugi piątek miesiąca
w godzinach 15.30 - 18.30,
po uprzednim ustaleniu terminu wizyty.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poniedziałek – piątek: 7.00 – 15.00

 

 • zadania z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych , przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 • nadzór nad działalnością  pieczy zastępczej, jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz domu pomocy społecznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • pomoc psychologiczna,
  w tym psychoterapia kryzysu,
 • pomoc socjalna,
 • pomoc prawna,
 • działania interwencyjne
   w sytuacji zagrożenia zdrowia i/lub życia,
 • Mieszkanie Hostelowe - miejsce tymczasowego schronienia w sytuacji kryzysowej, gwarantujące całodobowy pobyt i poradnictwo specjalistyczne.

Problemy, w jakich można uzyskać pomoc: przemoc domowa, nadużycia seksualne, przeżycia traumatyczne, zagrożenie samobójstwem, konflikty rodzinne, problemy wychowawcze, zdarzenia losowe, m.in. wypadki, katastrofy, kryzysy rozwojowe, utraty okołoporodowe, inne sytuacje kryzysowe.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pilicy

 

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

ul. Senatorska 3
42-436 Pilica

 

32 67 16 126

ops@opspilica.pl

www.opspilica.pl

 

poniedziałek – piątek 7.00-15.00

 

Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

ul. Krakowska 26

42-421 Włodowice

 

34 31 530 49

34 31 561 66

www.gopswlodowice.pl

gops@gopswlodowice.pl

503 769 564

 

 

poniedziałek – piątek 7.00-15.00

 

 

 

poniedziałek – piątek 7.30-19.00

 

Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie; mieszkańcy gminy.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łazach

 

 

ul. Pocztowa 14
42-450 Łazy

 

32 67 295 71

32 67 291 76

pomoc@opslazy.pl
www.opslazy.pl

 

poniedziałek – piątek 7.00-15.00

 

Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

ul. Chopina 1

42-480 Poręba

 

32 67 720 33

sekretariat@mopsporeba.pl

www.poreba.naszops.pl

 

poniedziałek 7.00-15.30

wtorek – czwartek 7.00-15.00

piątek 7.00-14.30                   

 

 

Poradnictwo rodzinne dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z zakresu pomocy społecznej.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

ul. Kościuszki 29

42-425 Kroczyce


34 333 74 33
gops@kroczyce.pl
www.gopskroczyce.pl

 

poniedziałek – piątek 7.30-15.30

 

 

 

 

Pomoc społeczna dla osób będących
w trudnych sytuacjach życiowych
oraz materialnych.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Irządzach

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

Irządze 127a

42-446 Irządze

 

34 35 431 92
gops@irzadze.pl
www.gops.irządze.pl

 

poniedziałek – piątek 7.30-15.30

 

Poradnictwo rodzinne,  poradnictwo

z zakresu pomocy społecznej
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ogrodzieńcu

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

ul. Plac Wolności 42
42-440 Ogrodzieniec

 

32 67 335 26
32 67 003 64
32 67 09 735

ops@ogrodzieniec.pl
www.ops.ogrodzieniec.pl

 

poniedziałek  8.00-16.00
wtorek – piątek  7.30-15.30

 

Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zawierciu

 

 

ul. Piłsudskiego 47

42-400 Zawiercie

 

32 67 221 34

32 67 277 01

mops@mopszawiercie.pl
www.mopszawiercie.pl

 

32 67 221 34
32 67 277 01

 

 

 

32 49 413 98 wew.16

 

poniedziałek  8.00-16.00
wtorek – piątek  7.00-15.00

Poradnictwo prawne:
poniedziałek i środa 13.00 – 15.00

po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania z prawnikiem.

 

Poradnictwo psychologiczne:

poniedziałek – piątek 7.00-15.00

 

Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szczekocinach

 

ul. Przemysłowa 2
42-445 Szczekociny

 

34 35 570 13
www.szczekociny.naszops.pl

ops@szczekociny.pl

 

poniedziałek-środa 7.00-15.00
czwartek 7.00-16.00
piątek 7.00-14.00

 

Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Żarnowcu

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

ul. Krakowska 34

42-439 Żarnowiec

 

32 64 493 20 wew. 118

opszarnowiec@poczta.onet.pl
www.ops.zarnowiec.pl

 

poniedziałek – piątek 7.00-15.00

 

Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

 

Punkt konsultacyjny świadczący poradnictwo na rzecz osób uzależnionych od alkoholu

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

ul. Żarnowiecka 46A

42-436 Pilica

 

32 67 351 04

 

Porady prawne:
czwartek  14.30-16.30

 

Porady i konsultacje psychologiczne:
czwartek 14.30-16.03

 

 

Poradnictwo w zakresie
choroby alkoholowej, możliwościach  leczenia osób uzależnionych oraz pomoc
prawna i doradcza dla rodzin.

 

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

 

ul. Krakowska 26

42-421 Włodowice

 

34 31 530 01 wew. 110

urzad@wlodowice.pl

 

poniedziałek – piątek 7.00-15.00

 

Poradnictwo w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych; mieszkańcy gminy – osoby zagrożone uzależnieniem, uzależnione oraz członkowie ich rodzin.

 

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

 

ul. Traugutta 15
42-450 Łazy

 

32 67 294 22

 

kontakt telefoniczny

 

Poradnictwo w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych.

 

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

ul. Dworcowa 1

42-480 Poręba

 

32 67 718 57

www.umporeba.pl

sekretariat@umporeba.pl

 

poniedziałek - wtorek: 7.30-16.30
środa - czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-13.30

 

Poradnictwo w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

 

Irządze 124

42-426 Irządze

 

34 35 430 09

 

poniedziałek – piątek 7.30-15.00

 

Poradnictwo psychologiczne, konsultacje z mediatorem, poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych używek niedozwolonych.

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

ul. Batalionów
Chłopskich 29

42-425 Kroczyce

34 315 21 50
34 315 21 51
34 315 21 52
34 315 21 53
34 315 21 54

poniedziałek – piątek 7.30-15.30

 

 

Dyżur przy telefonie zaufania:
poniedziałek 15.30-17.30

Rozwiazywanie problemów alkoholowych
i innych uzależnień a w szczególności zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych.

 

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

ul. Krakowska 34

42-439 Żarnowiec

 

32 64 491 88

32 64 493 04

 

poniedziałek – piątek 7.00-15.00

 

Poradnictwo w sprawach rozwiazywania problemów alkoholowych i innych uzależnień. Udzielanie porad osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom.

 

Punkt Konsultacyjny ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Pl. Wolności 42

42-440 Ogrodzieniec

 

 

32 67 09 736

 

dużur terapełty: drugi wtorek miesiąca 14.00-16.00

 

Dyżur terapeuty odwykowegow Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzalwżnionych i ich rodzin - udzielanie porad osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz ich rodzinom.

 

Punkt konsultacyjny
dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

ul. Chopina 1

42-480 Poręba

 

32 67 720 33

mopsporeba@poczta.fm

 

sobota 11.30-14.30

 

Poradnictwo w zakresie rozwiazywania problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, leczeniem choroby alkoholowej.

Punkt konsultacyjny
dla osób i rodzin pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób uzależnionych
od alkoholu

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

ul. Batalionów
Chłopskich 33

42-425 Kroczyce

 

 

 czwartek 11.00-14.00

 

Poradnictwo w sprawach rozwiazywania problemów alkoholowych i innych uzależnień.

 

Poradnia Leczenia Uzależnień Alkoholowych i Współuzależnień

 

ul. Piłsudskiego 80

42-400 Zawiercie

 

32 67 220 11 wew.121

32 67 220 12 wew.121

32 67 220 13 wew.121

 

 

 

 

poniedziałek 13.00-20.00
wtorek 7.00-14.35

środa 12.25-20.00

czwartek 7.00-14.35
piątek 7.00-14.35

 

Poradnictwo w sprawach rozwiazywania problemów alkoholowych i współuzależnień.

RODZINNE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Daszyńskiego 4
42-400 Zawiercie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32  67 107 48 do 50

sekretariat@pcpr.zawiercie.powiat.pl
http://www.pcpr.zawiercie.
powiat.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

całodobowy -
603 672 399

 

W sytuacji kryzysowej (interwencyjnej) całodobowy
nr telefonu jest udostępniony
dla służb m.in. policji i ośrodków pomocy społecznej: 512 841 404

 

 

 

 

 

 

 

poniedziałek: 7.00 - 16.00
wtorek-czwartek: 7.00 - 15.00
piątek: 7.00 - 14.00

 

 

Radca prawny przyjmuje:
wtorek 15.00  17.00,
udziela informacji z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty tel. 32  67 107 48

 

Pomoc psychologiczna:
poniedziałek 15.30 - 18.30
środa 16.00 - 19.00
oraz co drugi piątek miesiąca
w godzinach 15.30 - 18.30,
po uprzednim ustaleniu terminu wizyty.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • zadania z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych , przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 • nadzór nad działalnością  pieczy zastępczej, jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz domu pomocy społecznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • pomoc psychologiczna,
  w tym psychoterapia kryzysu,
 • pomoc socjalna,
 • pomoc prawna,
 • działania interwencyjne
   w sytuacji zagrożenia zdrowia i/lub życia,
 • Mieszkanie Hostelowe - miejsce tymczasowego schronienia w sytuacji kryzysowej, gwarantujące całodobowy pobyt i poradnictwo specjalistyczne.

Problemy, w jakich można uzyskać pomoc: przemoc domowa, nadużycia seksualne, przeżycia traumatyczne, zagrożenie samobójstwem, konflikty rodzinne, problemy wychowawcze, zdarzenia losowe, m.in. wypadki, katastrofy, kryzysy rozwojowe, utraty okołoporodowe, inne sytuacje kryzysowe.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie

"NIEBIESKA LINIA"

 

 

ul. Widok 24

02-326 Warszawa

 

www.niebieskalinia.pl

sekretariat@niebieskalinia.pl

22 824 25 01

 

 

Telefon dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie: 800 12 00 02

 

Poradnia telefoniczna:

Telefoniczne dyżury prawników: 22 666 28 50

Telefon dla specjalistów:

22 25 063 12

Poradnia telefoniczna: 22 66 87 000

 

niebieskalinia@niebieskalinia.info
 

 

 

 

poniedziałek – piątek 8.00-20.00

sobota: 9.00-14.00

 

całodobowo

 

 

 

 


Codziennie: 8.00-20.00

 

Pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

 

Zespół interdyscyplinarny
do spraw przemocy

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

ul. Kościuszki 29

42-425 Kroczyce

 

 

34 333 74 33

 

poniedziałek – piątek 7.30-15.30

 

Pomoc psychologiczna, wsparcie, informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej.

 

Zespół Interdyscyplinarny
przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

ul. Chopina 1

42-480 Poręba

 

32 67 720 33

mopsporeba@poczta.fm

 

Wcześniejszy kontakt telefoniczny.

 

Poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem przemocy domowej.

 

 

Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

ul. Krakowska 34
42-439 Żarnowiec

 

 

poniedziałek – piątek 7.00-15.00

 

Poradnictwo w sprawach przeciwdziałania  przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny we Włodowicach

 

ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

34 315 30 49
34 315 61 60
gops@gopswlodowice.pl
www.gopswlodowice.pl
 

poniedziałek – piątek 7.00-15.00

Wsparcie rodzin, informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej; mieszkańcy gminy – osoby doznające przemocy, osoby stosujące przemoc.

Fundacja Centrum Praw Kobiet

ul. Wilcza 60/19
00-679 Warszawa

 22 622 25 17

509 790 232

sekretariat@cpk.org.pl 
www.cpk.org.pl

 

22 621 35 37

porady prawne

 

asysty@cpk.org.pl 
(sprawy sądowe)


warsztaty_szkolenia@cpk.org.pl
(zapisy na warsztaty oraz szkolenia)

 

porady.prawne@cpk.org.pl 
(porady prawne)

 

porady.psychologiczne@cpk.org.pl 
(porady psychologiczne)

 

poniedziałek - piątek 9.00-17.00

 

 

 

poniedziałek – piątek 10.00-16.00

czwartek 12.00-18.00

 

 


 

 

Działalność na rzecz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy (w tym przemocy domowej i seksualnej w miejscu pracy) i dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym między innymi poprzez udzielanie pomocy prawnej, pomoc psychologiczna, pomoc socjalną, aktywizację zawodową, asysty, bezpieczne schronienie, dyżur policjanta. Pomoc kobietom doznającym przemocy oraz świadkom przemocy.

 

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

 

 

 

 

Al. Ujazdowskie 5

00-583 Warszawa

22  361 69 00
785 700 177
poczta@rcb.gov.pl

dyzurny@rcb.gov.pl

www.gov.pl/web/rcb

całodobowo

Monitorowanie bezpieczeństwa.
Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego.

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

 

Wojewódzki Urząd Pracy


ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice


32 757 33 60
32 757 33 01
wup@wup-katowice.pl
kawu@praca.gov.pl
https://wupkatowice.praca.gov.pl

 

poniedziałek-piątek 7.30-15.30

 

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy,
dla pracodawców i przedsiębiorców.

 

Powiatowy Urząd Pracy

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

ul. Parkowa 2

42-400 Zawiercie

 

32 672 11 79
32 672 43 96
kazw@praca.gov.pl
https://zawiercie.praca.gov.pl

 

 

poniedziałek 7.00 - 15.30
wtorek-czwartek 7.00 - 14.30
piątek 7.00 - 14.30

 

 

Poradnictwo dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy, pośrednictwo zawodowe, świadczenia pieniężne.

Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia

 

 

 

22 19 524
22 540 99 11   
www.zielonalinia.gov.pl

 

 

poniedziałek-piątek 8.00-18.00

 

Informacje o usługach urzędów pracy,
z których mogą korzystać:

- zarejestrowani,

 -poszukujący pracy,

- pracodawcy.

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

 

Informacje dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

 

 

22 23 099 00

 

info@numersos.pl

www.pokrzywdzeni.gov.pl
funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl

 

 

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
i ich bliskich.

 

 • Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH

 

 

ul. Piłsudskiego 80

42-400 Zawiercie

(budynek Przychodni Rejonowo –Specjalistycznej)

 

 

 

 

 

730 876 600

 

wtorek 9.00-15.00

piątek 9.00-15.00

 

 

dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

 

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
i ich bliskich.

 

 • Częstochowskie Stowarzyszenie „ETOH”

 

al. Pokoju 12

Częstochowa

 

 

 

 


 

730 876 600

 

poniedziałek 12.00 - 20.00
wtorek, czwartek, piątek 8.00 - 16.00
środa 9.00 - 17.00
sobota 9.00 - 14.00

 

dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

 

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
i ich bliskich.

 

 • Częstochowskie Stowarzyszenie „ETOH

 

ul. Kazimierza Pułaskiego 7

Myszków

(budynek MOPS)

 

 

 


 

730 876 600

 

poniedziałek 9.00 - 15.00
czwartek 9.00 - 15.00

 

dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

 

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
i ich bliskich.

 

 

 • Instytut Pracy
  i Edukacji

 

ul. Siemińskiego 22

Gliwice,

 

 

 


 

579 519 688
 

 

 

 

poniedziałek-czwartek 10.00 - 18.00
piątek 12.00 - 20.00
sobota 10.00 - 15.00

 

dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

 

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
i ich bliskich.

 

 • Instytut Pracy
  i Edukacji

 

ul. Wolności 191

Zabrze

 

 

 


 

579 519 688

 

wtorek 17.30 - 19.30
piątek 15.30 - 19.30
sobota 9.00 - 13.00

 

dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
i ich bliskich.

 

 • Fundacja "Jesteśmy dla was"

 

ul. Dudy Gracza 6

Katowice

 

 

 

 

 

690 467 178

 

poniedziałek-środa 8.00 - 15.00
czwartek 13.00 - 20.00
piątek 8.00 - 15.00
sobota 9.00 - 14.00

 

dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
i ich bliskich.

 

 • Fundacja "Jesteśmy dla was"

 

ul. B. Chrobrego 17

Chorzów

 

 

 

 

690 467 178

 

poniedziałek 8.00 - 12.00
środa 8.00 - 12.00dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

 

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
i ich bliskich.

 

 • Fundacja Rozwoju „Patria”

 

ul. Kościelna 16

Sosnowiec


 

 

 

 

781 062 781  
781 316 781

 

poniedziałek, czwartek, piątek 8.00-15.00
wtorek 13.00-20.00
środa 11.00-18.00
sobota 9.00-13.00

dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
i ich bliskich.

 

 • Fundacja Rozwoju „Patria”

 

ul. Sączewskiego 27/7

Będzin

 

 

 

781 316 781

 

sobota 9.00-13.00

 

dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
i ich bliskich.

 

 • Fundacja Rozwoju „Patria”

 

ul. Św. Król. Jadwigi 15

Dąbrowa Górnicza

 

 


 

781 316 781

 

Sobota 9.00-13.00

 

dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
i ich bliskich.

PRAWA PACJENTA

 

Narodowy Fundusz Zdrowia

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

 

 

 

 

 

 

 • Sekcja Obsługi Ubezpieczonych - Śląski NFZ

 

 

ul. Rakowiecka 26/30

02-528 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Kossutha 13,
40-844 Katowice

 

 

 

 

 

 

ul. Towarowa 22

42-400 Zawiercie

 

22 572 60 00

infolinia@nfz.gov.pl
www.nfz.gov.pl

800 190 590

 

 

32 735 15 00

www.nfz-katowice.pl

kancelaria@nfz-katowice.pl

 


800 190 590
 

 

32 677 33 07
32 677 33 50
32 735 16 00

 

 

poniedziałek – piątek 8.00-16.00

 

 

 

 

całodobowo

 

 

 

 

poniedziałek – piątek 8.00-16.00

 

 

 

 

całodobowo

 

 

poniedziałek – piątek 8.00-16.00

 

 

Finansowanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez świadczeniodawców posiadających tzw. kontrakty
na wykonywanie usług zdrowotnych
na rzecz osób ubezpieczonych w funduszu.
Osoby objęte ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym.

 

 

 

 


Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

- prawa pacjenta,

-leczenie w kraju i poza granicami,

-kolejki do świadczeń.

 

 

 

 

- Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ),

- Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego,

- zaopatrzenie w środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne,

- weryfikacji ubezpieczenia.

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

 

 

 

 

 

 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

 

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

 

 

 

Centrum Psychiatrii im. dr Krzysztofa Czumy
w Katowicach

ul. Korczaka 27
40-340 Katowice

 

SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji
w Katowicach
im. sierżanta Grzegorza Załogi

ul. Bartosza Głowackiego 10
40-052 Katowice

 

22 532  82  50

kancelaria@rpp.gov.pl

www.rpp.gov.pl


 

800 190 590

 

 

32 43-86-171 wew. 371

 

 

 

698 493 986

 

 

poniedziałek 9.00-18.00

wtorek – piątek 9.00-15.00

 


 

poniedziałek – piątek: 8.00 – 18.00

sobota: 8.00 – 16.00

 

środa 7:30 - 15:30

 

 

 

poniedziałek 12:40 - 15:30

 

 

 

Działania na rzecz ochrony praw pacjentów, zapewniających trwały wzrost stopnia przestrzegania praw pacjentów
w Polsce.

 

 

 

Pomoc w ochronie praw pacjenta
z zaburzeniami psychicznymi.

 

Pełnomocnik rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

 

ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

 KORESPONDENCJA

ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

 

22 461 60 00

801 801 015

 

www.niepelnosprawni.gov.pl

sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

 

 

Ochrona praw osób niepełnosprawnych.
Porady dla osób niepełnosprawnych, ich rodziny oraz organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Zakład Ubezpieczeń
Społecznych

Inspektorat
w Zawierciu

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

ul. Blanowska 2

42-400 Zawiercie

 

 

 

22 560 16 00


poniedziałek - piątek 8.00-15.00

 

 

Realizacja zadań z zakresu Ubezpieczeń społecznych -  świadczeń gwarantowanych przez państwo związane z osiągnięciem odpowiedniego wieku (emerytalnego), niezdolnością do pracy, chorobą lub macierzyństwem a także z wypadkami przy pracy.

 

Centrum Obsługi Telefonicznej

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

22 560 16 00

 

 

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

cot@zus.pl

cot@zus.pl


poniedziałek-piątek 07.00 – 18.00

 

Zakres informacji:

- pomoc techniczna,

- składki,

- renty,

- emerytury.
Adresaci porad:

- ubezpieczeni,

- płatnicy,

- lekarze.

PRAWO PODATKOWE

Krajowa Informacja Skarbowa

 

 

 

 

 

 

 

 • Izba Administracji Skarbowej
  w Katowicach

 

 

 

 • Urząd Skarbowy w Zawierciu

 

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Damrota 25
40-022 Katowice

 

 

 

 

ul. Leśna 8
42-400 Zawiercie

Infolinia:

801 055 055

22 330 0330

www.kip.gov.pl

 

 

 

 

 

32 207 60 00

32 207 60 10

 

kancelaria.ias.katowice@mf.gov.pl

www.slaskie.kas.gov.pl
 

32 672 27 05
32 744 93 15

sekretariat.us.zawiercie@mf.gov.pl

http://www.slaskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-zawierciu

 

 

poniedziałek-piątek 7.00-18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

poniedziałek-piątek 7.00-18.00

 

 

 

 

 

poniedziałek 8:00-18:00
wtorek - piątek 8:00 -15:00

 

Administracja podatkowa to organy
i instytucje zajmujące się rejestracją podatników, wymiarem, kontrolą i poborem,
a także egzekucją zobowiązań podatkowych, prowadzeniem dochodzeń
w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

PRAWO FINANSOWE

 

 

Rzecznik Finansowy

 

 

al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

 

 

22 33 373 25 – ws. banków
i innych podmiotów rynku kapitałowego

 

508 810 370 - ws. OFE, PPE, IKE

 

22 33 373 28 - ws. ubezpieczeń gospodarczych

 

22 33 373 37 – ws. ubezpieczeniowo – emerytalnych

 

22 33  373 38 – ws. bankowo- kapitałowych

 

www.rf.gov.pl

porady@rf.gov.pl

 

 

 


 

 

poniedziałek - piątek: 9.00-16.00


 

poniedziałek – piątek 12.00-16.00

 

poniedziałek: 9.00-18.00

wtorek – piątek: 9.00 – 16.00

 

poniedziałek – piątek 19.00-16.00


 

poniedziałek – piątek 19.00-16.00

 


 

Wspieranie klientów w sporach
z podmiotami rynku finansowego, poprzez min. poradnictwo, interwencje,  postępowania polubowne, wsparcie w trakcie postępowania sądowego.

PRAWO PRACY

 

Państwowa Inspekcja Pracy
Główny Inspektorat Pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

 

 

 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

 

ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Owocowa 6-6a
40 -158 Katowice

 

 

 

ul. 11 Listopada 2
42-400 Zawiercie

 

22 391 82 15

kancelaria@gip.pip.gov.pl

www.pip.gov.pl

Nieodpłatne porady prawne
w zakresie prawa pracy:
801 002 006
459 599 000 

 

32 604 12 08

kancelaria@katowice.pip.gov.pl

 

 

 

 

 

 


32 670 83 94
zawiercie@katowice.pip.gov.pl

 

poniedziałek-piątek 8.00-16.00

 

 

poniedziałek-piątek  9.00-15.00

 

 


 

 

 

 

poniedziałek - piątek 10.00-14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia.

PORADY PRAWNE

 

Urząd Gminy w Irządzach

 

Zespół Interdyscyplinarny w Irządzach

 

42-446 Irządze 124

 

 

42-446 Irządze 127a

 

34 354 30 09

 

 

34 354 31 92

gops@irzadze.pl

www.gops.irzadze.pl

 

czwartek 9.00 – 12.00

 

 

poniedziałek - piatek: 7.30 -15.30

 

Konsultacje z radcą prawnym.

 

Zapobieganie przemocy w rodzinie.

INNE

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

 

 • Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO

w Katowicach

 

 

al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

 

 

 

ul. Jagiellońska 25,
40-032 Katowice

 

800 676 676

www.rpo.gov.pl

https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

 

32 72 868 00
www.rpo.gov.pl/pl/content/biuro-pełnomocnika-terenowego-w-katowicach

katowice@brpo.gov.pl

 

 

poniedziałki 10.00 - 18.00
wtorek - piątek 8.00 - 16.00

 

 

 

 

 

 

Rzecznik Praw Dziecka


ul. Chocimska 6
00-791 Warszawa

 

 

22 583 66 00 

rpd@brpd.gov.pl
brpd.gov.pl

 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12

 

poniedziałek – piątek 8.15-16.15

 

 

 

całodobowy 7 dni w tygodniu

 

 

Działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju,
z poszanowaniem jego godności
i podmiotowości (art. 3 ustawy
o Rzeczniku Praw Dziecka). Wypełnienie tych zadań wymaga ochrony dziecka przed wszelkimi przejawami przemocy, okrucieństwa, wyzysku, a także przed demoralizacją, zaniedbaniem i innymi formami niewłaściwego traktowania.

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych


ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

 

22 531 03 00

 

www.uodo.gov.pl

kancelaria@uodo.gov.pl

 

606 950 000

 

 

poniedziałek – piątek 8.00-16.00

 

 

 

 

dni robocze 10.00-14.00

 

 • monitorowanie i egzekwowanie stosowania przepisów RODO,
 • upowszechnianie wiedzy o przepisach rozporządzenia wśród społeczeństwa,
 • upowszechnianie wiedzy o obowiązkach wśród administratorów danych czy podmiotów przetwarzających,
 • rozpatrywanie skarg dotyczących przetwarzania,
 • prowadzenie postępowań i nakładanie kar,
 • zatwierdzanie kodeksów postępowania czy prowadzenie certyfikacji.

 

Infolinia Komisji Nadzoru Finansowego

 

 

22 262 58 00

 

poniedziałek – piątek 8.15-16.15

 

 

Z infolinii skorzystać może każda osoba, która chciałaby zasięgnąć informacji z zakresu ubezpieczeń, rynku kapitałowego, czy emerytalnego, instytucji płatniczych, biur usług płatniczych, sektora bankowego, lub kas spółdzielczych oraz instytucji pieniądza elektronicznego.

PUNKTY   NIEODPŁATNEJ   POMOCY   PRAWNEJ   ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
NA   TERENIE   POWIATU   ZAWIERCIAŃSKIEGO W 2021 ROKU

Od dnia 1 lipca 2021 r. porady będą udzielane w systemie hybrydowym, co oznacza obecność prawnika na dyżurze w punkcie aby pomimo pomocy świadczonej zdalnie umożliwić w wyjątkowych przypadkach bezpośrednie uzyskanie porady przez beneficjenta. W celu skorzystania z  nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoba proszona jest o kontakt pod numerem telefonu: 32 45 07 122 w celu ustalenia terminu porady.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez radców prawnych

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Zawiercie
ul. Niedziałkowskiego 22

42-400 Zawiercie

Umawianie wizyt -centralny numer w powiecie: 32 45 07 1 22 czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego
w Zawierciu

poniedziałek-piątek 15.00-19.00

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym
  lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • nieodpłatną mediację
 • sporządzenie projektu pisma
  o zwolnienie od kosztów sądowych
  lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie  potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady
z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Fundacje Honeste Vivere

 

Wjazd od strony
ul. Kościelnej,

tel.  32 644 91 14

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki,
ul. Rynek 9

42-439 Żarnowiec

Umawianie wizyt -centralny numer w powiecie: 32 45 07 1 22czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego
w Zawierciu

poniedziałek-piątek 12.00-16.00
 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez adwokatów

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Urząd Gminy Włodowice,
ul. Krakowska 26

42-421 Włodowice

Umawianie wizyt -centralny numer w powiecie: 32 45 07 1 22 czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego
w Zawierciu

poniedziałek-piątek 11.00-15.00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Fundację Honeste Vivere

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Urząd Miasta i Gminy Szczekociny
ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny

Umawianie wizyt -centralny numer w powiecie: 32 45 07 1 22 czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego
w Zawierciu

poniedziałek, środa , czwartek 14.00 – 18.00
wtorek 13.00-17.00
piątek 9.00-13.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Fundację Honeste Vivere

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Urząd Gminy,
ul. Żarnowiecka 46A
42-436 Pilica

Umawianie wizyt -centralny numer w powiecie: 32 45 07 1 22 czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego
w Zawierciu

poniedziałek-piątek 7.30-11.30

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
69KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Dorota Malec , w dniu:  24‑06‑2021 12:41:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dorota Malec
email: dmalec@zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  24‑06‑2021 12:41:16
Data ostatniej aktualizacji:
26‑01‑2023 10:58:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie