Starostwo Powiatowe w Zawierciu
Search:
Wydział Architektury


POZWOLENIE NA BUDOWĘ (2015-08-24 14:11:52)
Download attachment More...
POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ (2015-08-24 14:16:20)
Download attachment More...
WYDANIE DZIENNIKA BUDOWY (2015-08-24 14:31:17)
Download attachment More...
PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ (2015-08-24 14:22:29)
Download attachment More...
DECYZJA O NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA W TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI (2015-08-24 14:29:10)
Download attachment More...
ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (2015-08-24 14:24:32)
Download attachment More...
ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ (2015-08-24 14:25:47)
Download attachment More...
ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI (2015-08-24 14:27:28)
Download attachment More...
POTWIERDZENIE SAMODZIELNOŚCI LOKALU (2015-08-24 14:30:08)
Download attachment More...
PB-1 WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (2015-08-24 14:18:14)
Download attachment More...
PB-2 - WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ (2015-08-24 14:18:48)
Download attachment More...
PB-3-OŚWIADCZENIE O PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (2015-08-24 14:19:27)
Download attachment More...
PB-4 - ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (2015-08-24 14:20:55)
Download attachment More...
PB-5 - INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA (2015-08-24 14:19:48)
Download attachment More...