Starostwo Powiatowe w Zawierciu
Search:
Wydział Architektury


POZWOLENIE NA BUDOWE (2013-11-25 14:24:24)
Download attachment More...
Zmiana pozwolenia na budowę (2013-04-29 15:11:01)
Download attachment More...
POZWOLENIE NA ROZBIÓRKE (2013-11-25 14:24:47)
Download attachment More...
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę (2013-04-29 15:11:32)
Download attachment More...
Zgłoszenie robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę (2013-04-29 15:11:55)
Download attachment More...
Pozwolenie na wejście w teren nieruchomości do budynku lub lokalu w celu wykonania robót budowlanych (2013-04-29 15:12:04)
Download attachment More...
Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu (2013-04-29 15:12:46)
Download attachment More...
Poświadczenie o samodzielności lokalu (2013-04-29 15:13:34)
Download attachment More...
Wydanie dziennika budowy (2013-04-29 15:14:02)
Download attachment More...