Starostwo Powiatowe w Zawierciu
Search:
Wydział Architektury


POZWOLENIE NA BUDOWE (2015-04-10 13:12:22)
Download attachment More...
Zmiana pozwolenia na budowę (2015-04-10 13:12:38)
Download attachment More...
POZWOLENIE NA ROZBIÓRKE (2015-04-10 13:12:54)
Download attachment More...
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę (2015-04-10 13:13:42)
Download attachment More...
Zgłoszenie robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę (2015-04-10 13:14:05)
Download attachment More...
Pozwolenie na wejście w teren nieruchomości do budynku lub lokalu w celu wykonania robót budowlanych (2015-04-10 13:14:38)
Download attachment More...
Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu (2015-04-10 13:15:02)
Download attachment More...
Poświadczenie o samodzielności lokalu (2015-04-10 13:15:22)
Download attachment More...
Wydanie dziennika budowy (2015-04-10 13:15:41)
Download attachment More...